නල්ලතන්නියෙන් ශ්‍රී පාදයට ගිය අය ජල බෝතල් ලක්ෂ 15 ක් දාලා ඇවිත්

මෙවර ශ්‍රීපාද වන්දනා සමය ආරම්භ වී මේ දක්වා මාස තුන හමාරක කාලය තුළ නල්ලතන්නිය-ශ්‍රීපාද මාර්ගයෙන් පැමිණි වන්දනාකරුවන් පමණක් පරිසරයට මුදා හැර ඇති දිරා නොයන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 15 කට අධික බව මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ පරිසර නිලධාරිණී ආර්.එල්.සමරනායක මහත්මිය නල්ලතන්නිය-ශ්‍රීපාද මාර්ගයේ ඊයේ (07දා) පැවති ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයකට සහභාගි වෙමින් මේ බව පැවැසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *