නාමයෝජනා භාර දීම සඳහා ගෝඨාභය සහ චමල් පැමිණේ

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් සිය නාමයෝජනා භාර දීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ස්වාධින අපේක්ෂකයෙක් ලෙස ඇප මුදල් තැන්පත් කල චමල් රාජපක්ෂ මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට පැමිණියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *