පක්ෂ 6ක සභාපති සහ ලේකම්වරු මැතිවරණ කොමිසම හමුවට

දේශපාලන පක්ෂ 6ක සභාපතිවරුන්ට සහ ලේකම්වරුන් අද ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හමුවට කැඳවා තිබේ.

ඒ පක්ෂ අභ්‍යන්තර අර්බුද සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරිම සඳහායි.

මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පැවසුවේ, ඒ අනුව, අහිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය, ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ, එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය, එක්සත් ලංකා මහ සභා පක්ෂය, ලිබරල් පක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රගතිශීලි පෙරමුණ යන පක්ෂ 6 යේ සභාපතිවරුන් සහ ලේකම්වරුන් එලෙස කැඳවා ඇති බවයි.

මේ අතර, ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාකච්ඡාවක් ද අද පැවැත්වේ.

ඒ ඉදිරි මහ මැතිවරණය පිළීබඳ සාකච්ඡා කිරිම සඳහායි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *