විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාම කල් දමන ලෙස විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්

කොරෝනා වෛරසය පැතිර ඇති රටවල්වලට විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාම කල් දමන ලෙස විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ ය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කාර්යාංශය සඳහන් කළේ, වෛරසය පැතිරී ඇති රටවල වෙසෙන ශ්‍රමිකයින් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස තානාපති කාර්ය මණ්ඩලවලට උපදෙස් දී ඇති බවය.

විදේශගතව සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් හා විදේශ ගතවීමට අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි තීරණ ගනු ලබන්නේ ඒ ඒ රටවල බලධාරීන් ලබා දෙන උපදෙස් අනුව බව ද එම නිවේදනයේ සඳහන් ය.

ශ්‍රමිකයින් විදේශ රැකියා සඳහා යොමු වන්නේ නම් සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් පිළිපැදීම අනිවාර්ය බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *