විශ්වාසභංග යෝජනාවේ ඡන්ද විමසීම අද

 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනා විවාදයේ දෙවන දිනය අදයි.

විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වන ඡන්ද විමසීම ද අද පස්වරුවේ සිදු වනු ඇති.

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය එල්ල වීමට පෙර සහ පසු ආණ්ඩුව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපොහොසත් වීම පදනම් කර ගනිමින් විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *