ශ්‍රී ලංකාව සාග් පදක්කම් 200 සීමාව ඉක්මවයි

නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර පැවැත්වෙන 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී පදක්කම් 200 සීමාව ඉක්මවා යෑමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත්විය.

කෙසේ වෙතත් සමස්ත පදක්කම් සටහනේ ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ තෙවැනි ස්ථානයේය. ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 39ක් රිදී පදක්කම් 79ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 118ක් සමගින් පදක්කම් 236ක් ජයග්‍රහණය කර තිබේ.

සාග් තරගාවලි ඉතිහාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් 200 සීමාව ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව ලෙසද මෙය සැලකෙයි.

ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 159ක් සමගින් තරගාවලියේ පෙරමුණ ගෙන ඇති සත්කාරක නේපාලය රන් පදක්කම් 49ක් සමගින් දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *