සමික්ෂණවලට අනුව ගෝඨා ඉදිරියෙන්-මහින්දානන්ද

අද(07) නාවලපිටිය මහින්දානන්ද පදනම් ආයතනයේ පවැති මාධ්‍යය හමුවකදි හනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කියාසිටියේ බුද්ධි අංශවල සමික්ෂණ වාර්තාවලට අනුව පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිධූර අපෙක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සියයට 60 වඩා ඡන්ද ප්‍රතිශතයකින් ඉදිරියෙන් සිටින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *