කුමාර් ගුණරත්නම්ට පුරවැසිභාවය

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායක කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හිමි වුණා.

එ පිළිබඳ ලිපිය ඊයේ (22) එම පක්ෂයේ කාර්යාලය වෙත ලැබී තිබූ බව වාර්තා වනවා.

එය නිකුත් කර තිබුණේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්නගේ සහ එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතුවයි.

කුමාර් ගුණරත්නම් නොහොත් නොයෙල් මුදලිගේ ට ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හිමිවන බව එම ලිපියේ දැක්වුණා.

 

SHARE