රැඳවියෝ පැදුරෙන් මෙට්‌ටෙට

මෙතෙක්‌ කල් පැදුරු වල නිදාගත් බන්ධනාගාරගත රැඳවියන්ට මින්පසු සුවපහසු මෙට්‌ටවල නිදා ගැනීමේ අවස්‌ථාව උදා කර දෙන බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස්‌ ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා පවසනවා.

මේ සඳහා අවශ්‍ය මෙට්‌ට රැඳවියන් පිරිසක්‌ විසින් නිර්මාණය කරන බවත්, ඊට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බන්ධනාගාර මූලස්‌ථානය මගින් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බවත් පැවසූ බන්ධනාගාර කොමසාරිස්‌ ජනරාල්වරයා මුලින්ම මෙට්‌ට 7000 ක්‌ සෑදීම ආරම්භ කරන බව ද කියා සිටියේය.

මෙවැනි මෙට්‌ටවල නිදා ගැනීමට පෝරකයට නියම වූවන්ට ද අවස්‌ථාව ලැබේ

SHARE