සෞදි පොදු සමා කාලයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න

සිය පවුලේ සාමාජිකයන් නීති විරෝධී ලෙස සෞදි අරාබියේ රැඳී සිටින්නේ නම් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන මෙන් ඔවුන් දැනුවත් කරන ලෙස සෞදියේ රියාද් හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඥාතීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මාස තුනක් දක්වා ලබා දී තිබූ පොදු සමා කාලය ලබන 23 වෙනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සෞදි අරාබි රජය තීන්දු කර ඇති බව එහි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය දන්වා ඇති හෙයින් එලෙස රැකියා සඳහා සෞදි අරාබියට ගොස් ගිවිසුම් කාලය ඉක්ම වූ පසුවත් එරට නීති විරෝධීව රැඳී සිටින පුද්ගලයන්ට දික් කළ එමස කාලය තුළ සෞදියෙන් පිටවන්නැයි  එම ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කියා සිටී.

පොදු සමා කාලය තුළ සෞදි අරාබියෙන් පිටව යන ශ්‍රමිකයන්ට නැවතත් නීත්‍යානුකූල ලෙස එහි පැමිණිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා තානාපති අස්මි තාසීම් මහතා  පවසයි.

අදාළ කාල සීමාව තුළ සෞදි අරාබියෙන් පිට නොවී තවදුරටත් එහි රැඳී සිටින්නේ නම් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන දඩ මුදලකට ද යටත් කර නැවත එහි පැමිණිය නොහැකි ලෙස පිටුවහල් කෙරෙනු ඇති බවටත් හෙතෙම අනතුරු අඟවා සිටී.

2017 වසරේ මාර්තු 21 සිට ජුනි 25 දක්වා හඳුන්වා දෙනු ලැබූ පොදු සමා කාලය තුළ සෞදියේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 4,500 ට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට යළි දිවයිනට පැමිණීම සඳහා ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති ඇත

SHARE