බරපතළ වංචා සොයන පනත මැතිසබේට

මහා පරිමාණ මූල්‍ය වංචා ඇතුළුව සියලු දූෂණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොය බැලීම සඳහා බලය හිමිවන බරපතළ වංචා විමර්ශන කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනත වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සූදානම් වේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්වරුන්ගේ එකඟතාවය මත ඉදිරිපත් කෙරෙන මෙම පනත සම්මත වීමෙන් පසුව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත බරපතළ වංචා ගැන අසීමාන්තිකව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට හිමි වේ.

දියුණු රටවල දැනට ක්‍රියාත්මක වන වංචා දුෂණ මැඩලීමේ ක්‍රමවේදයන්ට අනුව වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා සොයා බැලීමේ අවස්ථාව මෙම පනත මගින් පොලිසියට ලැබේ.

SHARE